GLÆDE OG STYRKE
"The Aloha Spirit" af Serge King
Oversat fra amerikansk af Rikke Keahi Njust

Aloha-Filosofi

1. IKE. Verden er hvad du tror den er.
2. KALA. Der er ingen grænser.
3. MAKIA. Energien går derhen hvor opmærksomheden rettes.
4. MANAWA: Al styrke er i nuet.
5. ALOHA. Kærlighed er at være lykkelig for/over/sammen med.
6. MANA. Al styrke kommer indefra.
7. PONO. Virker det, så er det sandt for dig.


"The Aloha Spirit" er kendt som en glad, venlig, accepterende og gæstfri holdning som har gjort Hawaii-øerne verdenskendte. "The Aloha Spirit" er foruden det s˚ stærk en tankemåde, at du kan løse et ethvert problem eller opnå ethvert mål. Du kan også bruge det til at du til at bringe dig i en hvilken som helst tilstand du ønsker dig, fysisk, følesesmæssigt eller mentalt.

På Hawaiiansk betyder Aloha meget mere end bare goddag, farvel, eller kærlig hilsen. Den dybere betydning er: En glædesfyldt (oha) deling (alo) af livsenergi (ha) i nuet (alo).

Når du deler denne energi, tuner du ind på den universelle kraft som hawaiianerne kalder MANA. Den kærlige brug af denne utrolige kraft er hemmeligheden bag sundhed, rigdom og sand lykke.

Den måde hvorp˚ du tuner ind p&arubg; denne kraft og bruger den , er så enkel at du måske føler det er for simpelt til at kunne være sandt. Men lad dig ikke narre af enkelheden.

Dette er den mest kraftfulde teknik i verden, og selvom den er exstrem simpel, er den ikke nødvendivis let. For du må huske på at gøre det , igen og igen. Det er en hemmelighed som er blevet givet til menneskeheden utallige gange, og her er den så igen i en anden form. Hemmeligheden er :

Pris enhver og alt som repræsenterer det du ønsker dig

Det er det hele. Noget så simpelt, kræver dog en forklaring.

At prise ( to bless) noget betyder, at omgive det med din positive anderkendelse (kærlighed), med den hensigt at øge dets indflydelse.

At prise er en effektiv måde hvorpå du kan ændre dit liv, eller skabe det du ønsker dig af 3 grunde: 1. Et positivt mentalt focus , er med til at øge den universelle kreative energi. 2.Det bevæger din energi udad og dermed strømmer der mere universal energi gennem dig. 3. Når du velsigner dine omgivelser og ikke dig selv direkte, vil du automatisk gå uden om din egen ubevidste angst for hvad du selv ønsker dig. Og således øge de samme ting i dit liv. Det smukke her er at n˚r du priser, så hjælper du ikke alene det du priser men også det som det repræsenterer i dit liv. Prise kan du gøre med din forestillingsevne eller berøring, men den mest anvendte og nemmeste måde er med ord. De bedste er:

Beundring. At give et kompliment til noget som du kan lide. F.eks. "Hvilken flot solnedgang"; "din kjole er velnok flot" ; "du er virkelig smuk".

Bekræftelser. Dette er en speciel form for prisen, som har til hensigt at øge energien i det du priser. F.eks. "Jeg priser skønheden i dette træ" ; "velsignet være dit helbred".

Anderkendelser. Dette er et udtryk for taknemmelighed over noget som er eller som er sket. F.eks. "Jeg takker gud for at hjælpe mig" ; "jeg takker regnen for at nærer min jord".

Positiv forventning. Dette er at prise fremtiden. F.eks. "Vi vil få en dejlig skovtur" ; "tak for min voksende indkomst" ; "jeg ønsker dig en velsignet rejse" , " Må du altid have vinden med dig".

For at opnå den største effekt af at prise, bliver du nødt til at skære ned på, eller holde helt op med at kritiserer. Det refererer til det modsatte af en velsignelse, hovedsaglig at kritiserer/forbande istedet for at beundre, tvivle istedet for at bekræfte, bebrejde istedet for at påsk¿nne, og bekymre sig istedet for at have en tillidsfuld forventning. Når somhelst noget af dette kommer op, vil det udviske noget af værdien af påskønnelsen. Så dets mere du kritiserer dets sværere vil det blive at få gavn af påskønnelsen. På den anden side dets mere du priser, dets mindre indflydelse vil kritikken få.

Her er nogle ideer til prisen af forskellige områder.

Helbred
Pris raske og sunde mennesker, dyr eller planter, alt som er godt konstrueret eller lavet, og alt hvad der udtrykker masser af energi.

Lykke
Pris alt hvad der er godt, eller det gode som er i alle mennesker og i al ting. Alle de tegn på lykke og glæde som du ser, hører eller føler i mennesker eller dyr, og alle de muligheder for lykke og glæde som du lægger mærke til.

Rigdom
Pris alle de tegn på rigdom som du ser og møder, inklusiv alt hvad penge har hjulpet med at frembringe, samt alle de penge du har i hvilken som helst form, og alle de penge som cirkulerer i hele verden.

Succes
Pris alle tegn på fuldendelse ( bygninger, broer, sports-begivenheder), alt som ankommer (skibe, fly, biler og mennesker); samt alle tegn på fremadrettet bevægelse, og tegn p˚ glæde og sjov.

Tillid
Pris alle tegn på tillid hos mennesker og dyr, og tegn på styrke hos mennesker, dyr og ting ( inckl. stål og beton), samt slle tegn på stabilitet (som bjerge og høje træer), og alle tegn på meningsfyldt kraftfuld energi (såsom store maskiner, kraftsteder).

Kærlighed og venskab
Pris alt det som repræsenterer omsorgsfuldhed, nærhed, medfølelses og hjælp. Alle harmoniske forhold i arkitektur og i naturen, samt alle de ting som er forbundne eller som berører hinanden på en blid måde, alle tegn på samarbejde, som i spil eller på arbejde. Og al latter og glæde.

Indre fred
Pris alle tegn på stilhed, sindsro (som en stille skovsø),samt fjerne billeder (horisonten, stjerner og månen). Alle tegn på smukke billeder,lyde eller berøring. Også klare farver og former, samt detaljer af naturlige og designede former.

Spirituel vækst
Pris alt som gror, udvikler sig og forandrer sig i naturen. Skiftet mellem lys og mørke, bevægelerne af solen, månen og alle planeterne samt stjernerne. Også fuglene som flyver i himmelen og bevægelserne af vinden og havet.

For dig som ikke er vant til at prise, påskønne og velsigne, er disse ideer retningningslinier, men lad dem ikke begrænse dig. Husk at enhver ting eller situation og omstændighed kan prises (f.eks. kan du påskønne slanke telefonpæle for at fremme et slank figur hos dig selv), om det har eksisteret, er nu, eller eksisterer i din fantasi er underordnet.

Jeg har selv brugt velsignelses-kraften til at helbrede min krop, forøge min indkomst, udvikle mange evner, samt et dybt kærlighedsfyldt forhold til min kone og vores børn. Desuden har jeg brugt kraften til at etablerer et verdensomspændende netværk af fredsudøverer som arbejder med "Aloha Spirit". Det er fordi det har fungeret så godt for mig at jeg ¿nsker at dele denne viden med dig.

Hvordan du forbedrer din energi til at velsigne.

Dette er en teknik som forstærker din velsignelses-evne , ved at for&oslsh;ge din personlige styrke, den bliver praktiseret af hawaiianske shamaner. Det er en let måde at trække vejret p˚ , som også bliver brugt til at øge jordforbindelsen, til at centrer sig, samt i meditation og healing. Denne teknik kræver ingen speciel fysisk stilling, og kan g&oslsh;res mendes du bevæger dig, og med åbne eller lukkede øjne. På Hawaii kaldes denne teknik pikopiko, fodi piko betyder både toppen af hovedet og navlen.

Tenikken.
1. Vær opmærksom på dit naturlige ˚ndedr¾t.(det ¾ndre sig måske ved din blotte opmærksomhed, men det er O.K.)

2. Bliv opmærksom på toppen af dit hoved og din navle , med din bevidsthed og/eller din hånd.

3. Træk vejret ind med opmærksomheden på toppen af hovedet, og når du puster ud med opmærksomheden ved navlen. Træk vejret p˚ denne m˚de, så længe du synes.

4. Når du føler dig afslappet, centreret og/eller vitaliseret, begynd da at forestille dig at du er omgivet af en usynlig sky af lys eller et elektromagnetisk felt, og at din vejrtrækning forøger enegien af dette lys eller felt.

5. Når du priser , forestil dig da at det du priser er omgivet med noget af den samme energi som omgiver dig.

Varaition.
a. Istedet for toppen af hovedet og navlen, skift opmærksomheden mellem skuldrene, eller fra himmelen til jorden.

b.Til at hjælpe med at focusere enegifeltet, kan du bruge farver og/eller lyd.

Serge Kahili King, forfatteren til denne lile bog, er daglig leder af "Aloha International". Han bor på den nordligste af Hawaii-øerne, Kauai. Serge King er oplært traditionelle shamanistiske kulturer i Vest Afrika, og har en Ph.D. i psykologi. Han er forfatter til bøgerne: Kahuna healing, By-shaman, og Positiv Tænkning-Positiv helbred.

"Aloha Interntional" er en almennyttig verdens-omspændende organisation, best˚ende af fredsudøvere som arbeyder for at udbrede "The Aloha Spirit".

Til toppen