Huna - livsglædens vej.
af Rikke Keahi Njust

Der hvor øst og vest mødes i Stillehavet genfinder vi en gammel
filosofi, eller rettere måde at tænke på kaldet HUNA.
HUNA er praktisk livsfilosofi, som du kan bruge i dagligdagen.

Til brug for forståelse af grundideerne bag HUNA opdeles selvet i 3
bevidsthedslag. Egentlig er der slet ingen grænser mellem de her
beskrevne bevidsthedslag, men en opdeling tjener til en større
forståelse af de grundliggende principper.

»AUMAKUA« DEN HØJERE BEVIDSTHED.

Dit ophav. Den indre gud eller gud i dig. Aumakua er din indre
vejleder. Giver dig informationer, inspirationer og beskytter dig, men
giver aldrig ordre.
Aumakua skaber din virkelighed, udfra dine anvisninger. De anvisninger
som den får fra »KU« (se nedenfor).

»LONO« DEN BEVIDSTE BEVIDSTHED.

Din vilje. Evnen til at styre din opmærksomhed bevidst.
LO betyder opnå, ONO betyder ønske.
Det er LONOs opgave at dirigere eller at navigere dig gennem livet.
Det er her du har din frie vilje. LONO kan forestille sig ting, være
kreativ og komme med nye ideer. LONO analyserer, systematiserer og
giver alle sine informationer videre til KU.

»KU« DEN AKTIVE OG TJENENDE BEVIDSTHED.

Din/dine:
1. Hukommelsen
2. Den fysiske krop , i samarbejde med LONO.
3. Følelserne.
4. Tankemæssige og fysiske vaner og mønstre.
5. KU leverer sine erfaringer til LONO.
6. KU er modtageren og afsenderen af alle psykiske oplevelser.
7. KUs formål er at vokse.
8. KU er altid logisk.
9. KU følger alle ordre, og vil altid gøre det bedste for dig.

Alt hvad sker og udfolder sig i vores liv er en direkte
virkeliggørelse af hvad vores aktive underbevidsthed har af input.
KU vil altid bevæge sig imod det gode/behagelige og væk fra det
smertefulde.

Vær bevidst.
Bevidsthed og årvågenhed er nøglen til forståelse af hvordan du selv
skaber dine tanker og de dermed relaterede følelser. At tænke er en
evne og ikke en udefrakommende realitet. Du har muligheden for at luge
i dine tanker så kun dem der støtter dig er tilbage. det er tankerne
og ikke omstændighederne der afgør hvordan du har det, og hvordan du
oplever verden.

I HUNA er det eneste egentlige kærligheden , alt andet er vores
tankeskabte manifestationer af ideer, forventninger, holdninger og
overbevisninger som lægger sig som en skygge henover det egentlige.
Hvis du f.eks. er blevet mishandlet som barn kan du have en mening at
: »På grund af det vil jeg aldrig kunne elske eller blive hel«. En
anden vil have formået at skabe en mere livsgivende holdning som
:»Fordi jeg blev behandlet uretfærdigt, vil jeg være mere sentisiv
overfor andres behov og forsøge at hjælpe andre«.

Vær fri.
Der er ingen grænser, kun dem vi selv sætter os. Forestillingsevnen,
fantasien, tanken er grænsen for hvor langt vi kan nå. Sjovt nok er
det mest virkningsfulde "medicin" overhovedet det man kalder for
placebo. Et såkaldt snydepræparat, som ikke skulle have nogen som
helst virkning, men som viser sig at virke i meget stor udstrækning,
fordi patienten tror det virker.
Store filosoffer og ledere er sjældent "realistiske", men genialle på
en banebrydende måde. Mahata Gandhi var overbevist om at Indien kunne
gøres uafhængig via et ikke voldeligt, fredeligt oprør. Det var aldrig
set før, og de fleste ville anse det for urealistisk. Den urokkelige
og grænseoverskridende overbevisning gjorde hele forskellen.

Vær tilstede.
Når vi er glade/lykkelige er det en ren værens tilstand i nuet. Det
har derfor ikke noget at gøre med at opnå den ene eller anden ting, ej
heller er det omstændighederne som gør os lykkelige, følelsen kommer
jo indefra. Vi har alle oplevet at ønske os forskellige ting, og når
vi så har det, konstatetet at det ikke var det der gjorde os
lykkelige. i HUNA er al "tid" nu. Der findes ikke fortid og fremtid,
kun i vores tanker. For når vi gør os tanker om fortiden eller
fremtiden så gør vi det jo i nuet. I vort samfund er vi utroligt
resultatorienteret, og fint nok. Blot er det allervigtigste processen
i nuet. Det eneste givne resultat af det fysiske liv, som vi kender,
er døden. Hvorfor så have så travlt med det. Nyd processen og livet og
vær tilstede i nuet. Fortiden er repræsenteret af vores hukommelse om
den. Vi ved hvor forskellig vi husker den samme begivenhed, så det er
ikke realiteter vi bærer rundt på, men derimod tolkninger af
begivenheder. I nuet har vi valget at se på disse minder som
begrænsninger, eller fortolke dem på nye mere livgivende måder. Eller
blot lade disse tanker passere.
Når følelser af frustration, bekymring, angst, rastløshed dukker op i
vort sind, er det bl.a. fordi vi ikke er tilstede i nuet. F.eks. er
følelsen af angst en forventning om noget smertefuldt.
Prøv at trække vejret dybt, og tænk på noget glædeligt. Du vil da
allerede kunne mærke en vis fredfyldthed og glæde i nuet.

Vær focuseret.
Behold din opmærksomhed på det du ønsker, og hold den væk fra det du
ikke ønsker. De ting du er optaget af, dem nærer du via dine tanker,
følelser og forestillinger. De vokser herved. Så det er bl.a. derfor
det er så vigtigt at tænke positivt. Ved f.eks. at være optaget af en
sygdom kan du ligefrem forstærke den, i et sådan tilfælde er det
vigtigt at rette opmærksomheden hen på fordelene ved at være rask.
Tanker er som små frø vi sætter i jorden, vi nærer dem med vores
tillid, følelser, forestillinger og sanser, så de en dag vokser op og
bliver til virkelighed. Ifølge HUNA er alt som eksisterer manifesteret
tankeenergi, j.v.f. Johannes evangeliget »I begyndelsen var ordet«.
Ord er meget kraftfulde udtryk for tanker, derfor er det også vigtigt
at vælge sine ord med omhu. Ved at være vedholdende i dit focus på det
positive, det glædelige vil du automatisk opdage at det er det som
kommer til at fylde dit liv. Direkte manifestationer i form af ting du
virkelig ønsker dig, kan blive en leg, når først du kender opskriften
på virkelighedsgørelse.
Her er det dog vær at vide at sand glæde altid kommer indefra.

Elsk og vær elsket.

At rose, at prise, at give komplimenter og at være taknemmelig er
andre udtryk for glæde og kærlighed. Des mere glæde vi kan udtrykke
des mere vil kærligheden blomstre. Så hvergang du har mulighed for
det, og vel og mærket mener det, så husk at udtrykke din positive
anderkendelse. Små ting tæller, fortæl
kassedamen hvilket flot smil hun har, eller ros buschauførren for
hendes kørsel.
Da vores aktive underbevidsthed ikke kender forskel mellem dig og
andre vil den tilskrive dig komplimenterne. På den måde bliver du
samtidig selv stærkere og øger dit eget selvværd. naturligvis kan vi
ikke være positive overfor alt og alle, blot skal vi vide at styrken
ligger i det positive, så næste gang du står overfor en person som er
dig direkte imod, så tænk på at personens udåndingsluft hjælper
planterne til at gro!
Prøv også at føre en taknemmeligheds-dagbog, på den måde vil du
automatisk rette din opmærksomhed på det gode og dermed styrke det.

Ha´tillid.
Alle levende ting har styrke. I HUNA defineres liv som bevægelse,
d.v.s. alt som bevæger sig er levende.
Indre styrke og tillid er det som behøves for at kærligheden kan
formidles videre. Troen på at du gør en forskel. En dyb tillid til din
indre egen autoritet, som gør at du ved at intet udenfor dig selv har
magt over dig medmindre du selv tillader det. Det er tilliden til
denne indre styrke som kan få en spinkel kvinde til at løfte en bil,
hvis hendes barn ligger under den.
Det er den samme kraft som får jorden til at dreje rundt om solen, som
får træerne til at vokse, den kraft og styrke findes også inde i dig.

Vær flexsibel.
Kan du være flexsibel og erkende at der ikke kun findes en måde at
gøre tingene på, og at ethver udfordring har flere forskellige
løsninger.
Alligevel tror de fleste på en særlig metode, teknik eller sandhed som
de følger for at nå deres mål. Ved at ændre , metode, teknik eller
overbevisning kan der pludselig opstå nye løsningsmodeller.
Det afgørende er, om det virker for dig. Så hvis du kan holde dig rask
ved at spise citroner, en anden ved at dyrke motion og en tredie ved
at tænke positivt, og det virker, så er det det rigtige hver især har
valgt. Det er blot vigtigt at holde sig for øje, at mål og midler
afspejler hinanden, så hvis du vil opnå fredelige mål, må du
naturligvis bruge fredelige midler.
Det er her HUNA adskiller sig markant fra de fleste andre filosofier
og religioner. Her er ikke nogen løftede pegefingre og "sandheder"
blot glæden som udtryk for kærligheden.
Til toppen


Essensen af HUNA, genfinder du i disse 3 sætninger/ord.

Tro på dig selv. TRO
Forvent det bedste. HÅB
Velsign nuet. KÆRLIGHED


ALOHA-MANA-PONO

 

Til toppen